Executive Coaching

Du har ett tungt ansvar, ibland känns det som om du bär hela världen på dina axlar. Du har få omkring dig som du kan prata med helt öppet. Du vill inte oroa dina närmaste medarbetare eller familjen. Din tillvaro och kalender är oförutsägbar och din egen utveckling har länge fått stå tillbaka för företagets prioriteringar.
Vi vet att även du behöver påfyllning, uppmuntran och utmaning som ledare. Och att det måste ske på ett sätt som passar dig, i ditt schema.
Programmet sträcker sig över 12 månader. Under denna tid har du fri tillgång till en Personlig Ledartränare (PLT). Vi träffas regelbundet och kan då arbeta med de delar i programmet som är relevanta eller sådant som står överst på agendan för dig.

 

Ledarskapsarenan

Ledarskapsarenan

Är ett verktyg som vi skapade för några år sedan och det har
visat sig vara ett av de vassaste verktygen för ledarträning i
Norden. Vi har redan tränat närmare 500 ledare med Ledarskapsarenan och fått fantastiska resultat. Det är inte en till ledarskapskurs bland alla andra, men ett verktyg för att träna sitt ledarskap metodisk tillsammans med sin personliga
ledartränare. Läs mer på day2day.se 

Ledarskapsutveckling

Att som chef befinna sig mitt i organisationen och uppleva krav och förväntningar både uppifrån och nerifrån kan ibland kännas hopplöst. Ledarskapsarenan för mellanchefer sträcker sig över 8-10 månader. Du får en personlig ledartränare och ett skriftligt kursmaterial. Programmet blir individuellt anpassat genom att vi fokuserar på dina och din verksamhets mål och hur programmets verktyg kan tillämpas just hos er. Du träffar ledartränaren regelbundet. Programmet består av 4 delar för att på bästa sätt utveckla ditt ledarskap:
 

 • Kunskap genom tankeväckande texter byggda på forskning
  och beprövad erfarenhet.

 • Egen reflektion som utvecklar ditt personliga ledarskap, din
  strategiska förmåga och kreativitet.

 • Träning i din vardag – att inte bara veta vad som borde göras, utan göra det också!

 • Personlig Ledartränare som uppmuntrar och utmanar dig till att ta ditt ledarskap till en ny nivå. 

Inför varje möte arbetar du på egen hand enligt följande:

 • Läsning av ett kapitel i kurspärmen.

 • Bearbetning och reflektion av kapitlet genom olika frågeställningar.

 • Min insikt: Skriftlig reflektion som fördjupar lärandet.

 • Min avsikt: Praktisk ledarträning genom att det inlästa avsnittet omvandlas till aktiviteter och träning. 


Vid mötet med ledartränaren blir du coachad, utmanad och uppmuntrad att konkret tillämpa dina nya kunskaper och insikter. Ledartränaren följer också  upp de överenskomna målen och aktiviteterna enligt nedan:

 

Mål med utvecklingen

Målet med programmet är att du ska utvecklas som ledare för att vara bättre rustad att klara ditt uppdrag – att skapa resultat i organisationen. Du blir coachad i att hitta just dina utmaningar och sätta mål för din utveckling. I denna process ingår även din chefs förväntningar och de krav du har i din roll.

Vilket resultat kan vi förvänta oss


Är du villig att investera din tid och arbeta seriöst med programmet så är vår erfarenhet att du kommer se utveckling både hos dig personligen, såväl som i verksamheten du leder.

För vem?


Genom att programmet anpassas individuellt för varje deltagare är det lämpligt för chefer och ledare på olika nivåer och med olika erfarenheter. Beroende på roll kan programmet göras olika långt, från 8 månader och uppåt. Några exempel finner du nedan.